Wersja dla słabowidzących Brązowa Szkoła 2015 Certyfikat Wiarygodna Szkoła
Menu

Szlifujemy Opolskie Diamenty

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego od września 2014 r. do kwietnia br. realizował projekt „Szlifujemy Opolskie Diamenty”. Był on przeznaczony dla młodzieży szczególnie uzdolnionej o bardzo wysokich wynikach w nauce. Z zaproszenia na cykl dodatkowych zajęć z zakresu nauk przyrodniczych i matematycznych skorzystała grupa uczniów z naszej szkoły.

I Liceum Ogólnokształcące w Głubczycach reprezentowali: Katarzyna Halikowska, Dalia Khawla, Joanna Krawiec, Joanna Lupzik, Agnieszka Siwiec, Marta Smykała, Przemysław Szeliński, Natalia Szumlańska, Dominika Żukowiecka.

 

Program obejmował:

zajęcia na Uniwersytecie Opolskim, które miały na celu poszerzenie wiedzy uczestników projektu w zakresie nowoczesnych technologii z wybranej tematyki, np. chemii, biologii z elementami medycyny, biotechnologii, mechatroniki, informatyki;
doradztwo zawodowe prowadzone w grupach i indywidualnie;
spotkania z wybitnymi osobami;
Regio - quiz wiedzy o Regionie Opolskim.

 

Treści programowe zajęć z zakresu chemii i biologii z elementami medycyny obejmowały tematy:

Reakcje w roztworach wodnych substancji nieorganicznych
Roztwory wodne substancji organicznych. Polimery naturalne - cukry i białka
Wybrane metody rozdzielania mieszanin i identyfikacji substancji organicznych
Otrzymywanie i badania właściwości wybranych substancji nieorganicznych
Szybkość reakcji chemicznych, kataliza, efekt energetyczny reakcji
Ogniwa galwaniczne i elektroliza. Reakcje utlenienia i redukcji
Organizmy modelowe w badaniach dziedziczenia chorób
Metody molekularne w medycynie
Znaczenie inhibitorów enzymów w fizjologii człowieka
Metody badań morfologii tkanek w diagnostyce chorób
Kosmetyki bez parabenów
Mikroorganizmy w życiu człowieka.

 

Projekt „Szlifujemy Opolskie Diamenty” w zakresie chemii miał na celu kształcenie i rozwijanie umiejętności badawczych w poznawaniu zjawisk chemicznych i fizycznych, jak również właściwości substancji chemicznych.

Natomiast w zakresie biologii miał za zadanie kształtowanie i rozwijanie umiejętności samodzielnego prowadzenia doświadczeń z użyciem materiału biologicznego.

 

Projekt „Szlifujemy Opolskie Diamenty” umożliwił nam zapoznanie się z pojęciami z zakresu nauk z pogranicza biologii, chemii i medycyny. Ponadto wykształcił u nas umiejętność pracy własnej i w grupie, nauczył nas dbania o powierzone nam mienie. Projekt zakończył się uroczystym wręczeniem certyfikatów uczestnictwa oraz upominków. Natomiast 10. czerwca 2015 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego w Opolu odbyła się gala podsumowująca naszą ciężką pracę.

 

Zachęcamy uczniów do solidnej nauki, która zawsze jest wynagradzana.

 

Katarzyna Halikowska i Natalia Szumlańska

klasa medyczna 2c

11650717_931272933597799_532833086_n.jpeg

11657580_931272873597805_1667268941_n.jpeg

DSC_0953.jpeg

DSC_0953.jpeg