Wersja dla słabowidzących Brązowa Szkoła 2015 Certyfikat Wiarygodna Szkoła
Menu

Współpraca LO w Głubczycach z wyzszymi uczelniami - nowe horyzonty

Już od 2004 roku, czyli od 11 lat, realizowany jest naszej szkole program pn. „Akademia Myśli i Słowa”. Jego celem jest propagowanie wiedzy popularno-naukowej oraz utrzymywanie kontaktu edukacyjnego ze środowiskiem wyższych uczelni. Wykłady, zajęcia praktyczne, seminaria naukowe, wyjazdy edukacyjne oraz opieka naukowa przedstawicieli wyższych uczelni – to najważniejsze formy współpracy obu środowisk. Wieloletnie osiągnięcia w tej sferze zaowocowały zawarciem umów o stałej współpracy i patronacie z dwoma najważniejszymi uczelniaminaszego regionu: Uniwersytetem Opolskim i Politechniką Opolską. 11 lutego 2016 roku dyrektor szkoły mgr Tadeusz Eckert zawarł stosowne porozumienia zRektorami obu uczelni.

Prof. dr hab. Marek Masnyk – Prorektor ds. Kształcenia i Studentów Uniwersytetu Opolskiego – wyraził zgodę na zawarcie „Porozumienia o współpracy” w szerokim zakresie. W preambule dokumentu czytamy: "Mając na uwadze dobro młodzieży i jej wszechstronny rozwój, obie strony wyrażają wolę współpracy opartej na wspieraniu i wzbogacaniu procesu dydaktycznego w Liceum Ogólnokształcącym w Głubczycach, w celu pobudzenia samodzielności i aktywności umysłowej młodego człowieka w zdobywaniu kolejnych umiejętności i wyborze kolejnej drogi kształcenia”. „prowadzenia spotkań z uczniami w ramach „Dni Nauki i Promocji Szkoły” oraz w ramach odrębnie przyjętej formuły spotkań; wsparcia nauczycieli Szkoły wiedzą i współpracą w zakresie prowadzonych przez Uczelnię badań naukowych i projektów; wsparcia Szkoły w zakresie organizacji specjalistycznych warsztatów, szkoleń dla młodzieży szkolnej, w tym z zakresu chemii, biologii, matematyki, fizyki, prawa i administracji, języka angielskiego i niemieckiego; współpracy w zakresie patronatów nad profilami kształcenia realizowanymi w Szkole, szczególnie nad oddziałami liceum  o profilu humanistycznym z elementami prawa administracyjnego”.

Z Prorektorem Uniwersytetu Op. Prof. dr hab. M. Masnykiem podczas uzgdaniania szczegółów porozumienia..jpeg

Prof. dr hab. Inż. Marek Tukiendorf – Rektor Politechniki Opolskiej - zaproponował wykłady, dostęp do bazy naukowej uczelni, opiekę naukową w formie klasy patronackiej oraz współpracę z Instytutem Konfucjusza, gdzie prowadzone są m.in. lekcje języka chińskiego.

Rektor Politechniki Op. Prof. dr hab. inż. M. Tukiendorf i Dyrektor LO mgr T. Eckert na roboczym spotkaniu.jpeg

 

Jesteśmy przekonani, że zawarte porozumienia przyczynią się do jeszcze lepszej pracy edukacyjnej naszego liceum, a osiągane wyniki pozwolą naszym absolwentom z powodzeniem kontynuować naukę na wybranych przez siebie kierunkach studiów.

Tadeusz Eckert