Wersja dla słabowidzących Brązowa Szkoła 2015 Certyfikat Wiarygodna Szkoła
Menu

Otrzymaliśmy Certyfikat "Wiarygodna Szkoła"!!!

Certyfikat przyznawany jest polskim szkołom, które reprezentują właściwy poziom edukacyjny i wychowawczy oraz zapewniają odpowiednie bezpieczeństwa swoim uczniom.

Celem programu jest wyróżnienie najlepszych Liceów w całej Polsce, ma charakter ogólnopolski, ale został opracowany z podziałem na poszczególne powiaty.

Warunkiem przyznania certyfikatu Wiarygodna Szkoła jest wysoki wskaźnik Edukacyjnej Wartości Dodanej. Kryterium to jest opracowywane przez Instytut Badan Edukacyjnych przy współpracy z Ministerstwem Edukacji, a dotyczy porównania wyników maturalnych z egzaminami gimnazjalnymi. W ten sposób wykazuje się, jaka efektywność uczeń wykonał w szkole.

 Dodatkowo pod uwagę brane jest także Kryterium Bazy oraz Bezpieczeństwa. Nasz Szkoła wykazała wysokie standardy w tych obszarach. W ostatecznej weryfikacji brana jest też pod uwagę ciekawa i innowacyjna baza oraz działania prowadzone przez szkołę w celu zapewnienia uczniom bezpieczeństwa.

Dowodem spełnienia tych wszystkich kryteriów i potwierdzeniem właściwych standardów funkcjonowaniu szkoły jest przyznanie naszemu Liceum  Certyfikatu Wiarygodności.

banner1_2016.jpeg