Wersja dla słabowidzących Brązowa Szkoła 2015 Certyfikat Wiarygodna Szkoła
Menu

O SZKOLE

 

     Zespół Szkół Ogólnokształcących w Głubczycach, któremu patronuje wieszcz Adam Mickiewicz, jest najstarszą szkołą średnią w tym mieście. Jego frontowa, reprezentacyjna  i najpiękniejsza część z wieżyczką, została zbudowana w 1902 r. dla ówczesnego gimnazjum. 3 lata temu została oddana do użytku nowoczesna i największa w powiecie głubczyckim szkolna sala gimnastyczna, z której jesteśmy bardzo dumni. Posiada automatycznie opuszczaną kurtynę i kosze.

     Staramy się systematycznie wyposażać w nowoczesny sprzęt nasze pracownie, zwłaszcza w tablice interaktywne oraz rzutniki multimedialne. W liceum działa dziennik elektroniczny, dostępny dla grona nauczycielskiego, uczniów i rodziców. Każdy uczeń posiada swoją indywidualną szafkę, w której może przechowywać swoje ubrania.

     Liceum w Głubczycach cieszy się wysoką zdawalnością matury, która średnio wynosi 97%. Nasi uczniowie zostają finalistami konkursów i olimpiad przedmiotowych na szczeblu wojewódzkim, okręgowym i centralnym. W ostatnich latach osiągali wysokie lokaty w olimpiadach z Wiedzy o Żywieniu i Żywności, w turniejach chemicznych, konkursach matematycznych i fizycznych. Dzięki temu szkoła zdobyła Brązową Tarczę Tygodnika „Perspektywy”. Najzdolniejsi, osiągający takie wyniki uczniowie mogą nadal się rozwijać pod kierunkiem wysoko wykwalifikowanej kadry pedagogicznej.

     Doceniane są również inne talenty młodzieży, która np. bije rekordy w układaniu kostki Rubika, wykazuje zdolności taneczne, teatralne, wokalne lub sportowe. Występuje na różnych akademiach szkolnych i pozaszkolnych oraz w przedstawieniach teatralnych w Miejskim Ośrodku Kultury. Przy szkole od ponad 25 lat działa Chór mieszany LO, który ma na swoim koncie wiele osiągnięć oraz nagród zdobytych w ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach. Wystąpił w 16 krajach Europy i wielokrotnie uczestniczył w krajowych i międzynarodowych festiwalach muzycznych.

     Naszą szkołę ukończyło wielu wybitnych sportowców – badmintonistów, karateków i zawodników Taekwon – Do. Niektórzy z nich zdobywali tytuły mistrzów Polski i Europy. Poza drużynami piłkarskimi w sali gimnastycznej trenuje również męska sekcja gimnastyczna. Szkoła organizuje rajdy piesze i rowerowe i Noce w Liceum.

     Zespół Szkół Ogólnokształcących w Głubczycach przykłada dużą wagę do różnych form wolontariatu. Uczniowie pod opieką nauczycieli przeprowadzają rozmaite akcje charytatywne i zbiórki. Nie trzeba ich do tego namawiać. Sami przychodzą z własnymi inicjatywami i otrzymują wsparcie.

    Zespół Szkół Ogólnokształcących w Głubczycach jest wspierany przez Stowarzyszenie Absolwentów im. Bronisławy Adamskiej, które zapewnia najzdolniejszym absolwentom stypendia, organizuje plenery malarskie i organizuje co 5 lat zjazdy absolwentów. Przechowywaniu pamiątek po absolwentach i dawnych nauczycielach służy Szkolna Izba Pamięci, w której są gromadzone również dyplomy oraz kroniki szkolne i klasowe od 1945 r.

     W szkole działa również Akademia Myśli i Słowa, w ramach której można wysłuchać wykładów z różnych dziedzin naukowych. Są na nie zapraszani pracownicy rozmaitych uczelni wyższych. Wykłady te odbywają się w auli liceum. Przy Akademii Myśli i Słowa działa także Galeria Pasjonatów, do której są zapraszani na odczyty podróżnicy, hobbyści i inni ciekawi ludzie.

     Uczniowie spragnieni lektury, poszukujący informacji w internecie lub pomocy bibliotekarza – polonisty, chętnie odwiedzają bibliotekę szkolną, która regularnie organizuje wystawy okolicznościowe i konkursy literackie.

     Tradycją naszej szkoły są organizowane corocznie Konkursy Mickiewiczowskie, w których uczestniczy młodzież klas drugich, rywalizując w różnych konkurencjach poświęconych naszemu patronowi i jego twórczości.