Wersja dla słabowidzących Brązowa Szkoła 2015 Certyfikat Wiarygodna Szkoła
Menu

O SZKOLE

 

     Zespół Szkół Ogólnokształcących w Głubczycach, któremu patronuje wieszcz Adam Mickiewicz, jest najstarszą szkołą średnią w tym mieście. Jego frontowa, reprezentacyjna  i najpiękniejsza część z wieżyczką, została zbudowana w 1902 r. dla ówczesnego gimnazjum. 3 lata temu została oddana do użytku nowoczesna i największa w powiecie głubczyckim szkolna sala gimnastyczna, z której jesteśmy bardzo dumni. Posiada automatycznie opuszczaną kurtynę i kosze.

     Staramy się systematycznie wyposażać w nowoczesny sprzęt nasze pracownie, zwłaszcza w tablice interaktywne oraz rzutniki multimedialne. W liceum działa dziennik elektroniczny, dostępny dla grona nauczycielskiego, uczniów i rodziców. Każdy uczeń posiada swoją indywidualną szafkę, w której może przechowywać swoje ubrania.

     Liceum w Głubczycach cieszy się wysoką zdawalnością matury, która średnio wynosi 97%. Nasi uczniowie zostają finalistami konkursów i olimpiad przedmiotowych na szczeblu wojewódzkim, okręgowym i centralnym. W ostatnich latach osiągali wysokie lokaty w olimpiadach z Wiedzy o Żywieniu i Żywności, w turniejach chemicznych, konkursach matematycznych i fizycznych. Dzięki temu szkoła zdobyła Brązową Tarczę Tygodnika „Perspektywy”. Najzdolniejsi, osiągający takie wyniki uczniowie mogą nadal się rozwijać pod kierunkiem wysoko wykwalifikowanej kadry pedagogicznej.

     Doceniane są również inne talenty młodzieży, która wykazuje zdolności taneczne, teatralne, wokalne i sportowe. Występuje na różnych akademiach szkolnych i pozaszkolnych oraz w przedstawieniach teatralnych w Miejskim Ośrodku Kultury. Przy szkole od ponad 30 lat działa Chór mieszany LO, który ma na swoim koncie wiele osiągnięć oraz nagród zdobytych w ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach. Wystąpił w 16 krajach Europy i wielokrotnie uczestniczył w krajowych i międzynarodowych festiwalach muzycznych.

     Naszą szkołę ukończyło wielu wybitnych sportowców – badmintonistów, karateków i zawodników Taekwon – Do. Niektórzy z nich zdobywali tytuły mistrzów Polski i Europy. Poza drużynami piłkarskimi w sali gimnastycznej trenują siatkarze i koszykarze. Szkoła organizuje rajdy rowerowe, spływy kajakowe i Noce w Liceum.

     Zespół Szkół Ogólnokształcących w Głubczycach przykłada dużą wagę do różnych form wolontariatu. Uczniowie pod opieką nauczycieli przeprowadzają rozmaite akcje charytatywne i zbiórki. Nie trzeba ich do tego namawiać. Sami przychodzą z własnymi inicjatywami i otrzymują wsparcie.

    Zespół Szkół Ogólnokształcących w Głubczycach jest wspierany przez Stowarzyszenie Absolwentów im. Bronisławy Adamskiej, które zapewnia najzdolniejszym absolwentom stypendia, wspiera szkołę w projektach edukacyjnych i naukowych, organizuje co 10 lat zjazdy absolwentów. Przechowywaniu pamiątek po absolwentach i dawnych nauczycielach służy Szkolna Izba Pamięci, w której są gromadzone również dyplomy oraz kroniki szkolne i klasowe od 1945 r.

     Wychodząc na przeciw oczekiwaniom środowiska szkolnego i pozaszkolnego, w szkole od kilku lat regularnie organizowane są konkursy: matematyczny, historyczny, chemiczny i biologiczny, które swoim zasięgiem obejmują powiat, województwo, kraj, a nawet Europę. Od czterech lat przez nauczycieli historii organizowane jest w naszej szkole Sympozjum Historyczne, na które jako prelegenci zapraszani są wykładowcy uczelni wyższych , z którymi nasza szkoła współpracuje na co dzień. 

     Uczniowie spragnieni lektury, poszukujący informacji w internecie lub pomocy bibliotekarza – polonisty, chętnie odwiedzają bibliotekę szkolną, która regularnie uzupełnia swój księgozbiór, a także organizuje wystawy okolicznościowe i konkursy literackie

     Tradycją naszej szkoły są organizowane corocznie Konkursy Mickiewiczowskie, w których uczestniczy młodzież klas drugich, rywalizując w różnych kategoriach poświęconych naszemu patronowi i jego twórczości.

     W trosce o rozwój naszej szkoły i całego środowiska podpisane zostały umowy o współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim, Uniwersytetem Opolskim i Politechniką Opolską. W ramach współpracy młodzież cyklicznie uczestniczy w zajęciach i warsztatach organizowanych przez uczelnie.