Wersja dla słabowidzących Brązowa Szkoła 2015 Certyfikat Wiarygodna Szkoła
Menu

Drogi Ósmoklasisto!

Drogi  Ósmoklasisto!

Bardzo serdecznie zapraszam Was do nauki w naszej szkole.
Kształcenie ogólne i akademickie, to najlepszy sposób na elastyczne wejście w ciągle zmieniający się rynek pracy. Umiejętność dostosowania się do potrzeb rynku wymaga szerokiej wiedzy, obycia akademickiego i znajomości języków obcych. Nasze liceum bardzo dobrze spełnia tę rolę:
- kompetentna kadra pedagogiczna skutecznie przygotowuje uczniów do podjęcia nauki na studiach  
  wyższych. Odbywa się to przy współpracy z wyższymi uczelniami w ramach „Akademii Myśli i Słowa”
  oraz zawartych umów partnerskich;
- uczniowie osiągają wysokie wyniki na maturze (jej zdawalność wynosi średnio 97 %),  a najlepsi z
  nich zdobywają laury na olimpiadach, konkursach i turniejach (krajowych i zagranicznych);
- absolwenci bardzo dobrze radzą sobie na studiach i w życiu dorosłym;
- konsekwentnie realizowana jest idea „łączenia teorii z praktyką” czyli nauki z życiem codziennym
  czego przykładem jest program współpracy ze środowiskiem lokalnym w postaci „Wycieczek
  edukacyjnych”;
- nauczanie języków obcych odbywa się na różnych poziomach zaawansowania dostosowanych do aktualnych umiejętności uczniów, a współpraca międzynarodowa daję możliwości praktycznego ich wykorzystania;
- coraz lepsze warunki nauki w naszej szkole (np.: dobrze wyposażone pracownie, nowoczesna hala sportowa, indywidualne szafki dla uczniów) pozytywnie wpływają na motywację oraz samopoczucie uczniów.  
Motywem przewodnim w naszej szkoły jest hasło: „Uwolnij swoje marzenia. Z nami osiągniesz sukces”. Stosowana w życiu szkoły nowoczesna wiedza pedagogiczna z zakresu neurodydaktyki, pozwala rozwijać potencjał każdego ucznia, a przedstawione hasło nie tylko pięknie brzmi, ale jest także prawdziwe - ma wymiar praktyczny i sprawdza się w życiu!
Zapraszam Was do zapoznania się z ofertą edukacyjną naszej szkoły i życzę samych najlepszych wyborów!

Krzysztof Tokarz
Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących
w Głubczycach