Wersja dla słabowidzących Brązowa Szkoła 2015 Certyfikat Wiarygodna Szkoła
Menu

Konkurs plastyczny na zakładkę

KONKURS PLASTYCZNY NA ZAKŁADKĘ
DO KSIĄŻKI Z HASŁEM PROMUJĄCYM CZYTANIE

REGULAMIN KONKURSU:
1. Organizator - Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Adama Mickiewicza w Głubczycach.
2. Cele konkursu:
   - zachęcenie młodzieży do czytania książek,

   - rozwijanie zdolności plastycznych i wyobraźni młodzieży

   - zachęcenie do odwiedzin biblioteki,

   -  promocja biblioteki, książki i czytelnictwa
   -  utrwalenie wizerunku biblioteki jako miejsca przyjaznego,

 

WARUNKI UCZESTNICTWA:
1. Konkurs skierowany jest do uczniów ZSO w Głubczycach, którzy samodzielnie wykonają zakładkę do książki.
2. Uczestnicy konkursu przygotowują autorskie prace plastyczne w postaci zakładek
    (tj. samodzielnie, według własnego projektu).                                                                                              

3. Zaprojektowane zakładki powinny posiadać hasła kojarzące się z książką, czytaniem lub biblioteką.
4. Prace powinny mieć postać zakładki dwustronnej.
5. Maksymalny format pracy: 21 cm x 6 cm.
6. Układ kompozycji (poziom/pion): dowolny.
7. Do wykonania pracy dozwolone są wszelkie techniki i materiały plastyczne: pisaki, ołówek, farby, kredki, decoupage, origami, filc itp.
8. Przyjmujemy tylko prace indywidualne.
9. Prosimy o nadsyłanie max 3 zakładek.
10. Prac biorące udział w konkursie należy dostarczyć do 12.12.2016 r.
11. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji prac na stronie internetowej ZSO w Głubczycach  (z zaznaczeniem imienia i nazwiska autora),
 12. Uczestnik wyraża zgodę na publikację wizerunku w materiałach promocyjnych szkoły.

OCENA PRAC:
1. Nadesłane prace oceni komisja powołana przez organizatora.
2. Komisja konkursowa przyzna 3 nagrody.
3. Komisja będzie oceniać pomysłowość, oryginalność i estetykę pracy.
4. Wszystkie zakładki będzie można obejrzeć na pokonkursowej wystawie.
5. Dla zwycięzców przewidziane są pamiątkowe dyplomy i nagrody książkowe,

 PRAWA AUTORSKIE:
1.Udział w konkursie jest równoznaczny z oświadczeniem, iż dostarczone prace
są oryginałami autora a ich treść nie narusza dóbr osobistych osób trzecich, które zostały na nich przedstawione oraz innych dóbr prawnie chronionych.
2. Wykonane prace nie będą zwracane uczestnikom, zostaną przekazane do Biblioteki Szkolnej.
3. Wszyscy uczestnicy konkursu zgłaszając prace do konkursu akceptują warunki regulaminu oraz wyrażają zgodę na bezpłatną publikację i eksponowanie pracy na szkolnej stronie internetowej i na wystawie w Bibliotece Miejskiej (z zaznaczeniem imienia i nazwiska autora oraz szkoły).
4. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie prac oraz wizerunku w materiałach promocyjnych szkoły.

Osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie konkursu:
                                                 Maria Oleksiejuk – nauczyciel bibliotekarz
                                                 Katarzyna Jasińska-Kaliwoda – nauczyciel historii i wiedzy o kulturze