Wersja dla słabowidzących Brązowa Szkoła 2015 Certyfikat Wiarygodna Szkoła
Menu

Dobre informacje dla Naszego Liceum

Wrzesień jest w naszym liceum miesiącem, w którym możemy ostatecznie podsumować wyniki ostatniej matury. W 2017 r. jej zdawalność osiągnęła 91, 8 %, co jest bardzo dobrym wynikiem, w porównaniu ze zdawalnością w województwie opolskim (86, 9 %) i wynikami zdawalności liceów w powiecie głubczyckim (78, 7 %).

LOSY ABSOLWENTÓW

     Nasi nauczyciele śledzą również losy absolwentów. Jeszcze nie do wszystkich z nich udało się nam dotrzeć, lecz dziś już wiadomo, że większość naszych uczniów dostała się na studia. Spośród abiturientów, dwie osoby dostały się na medycynę w Zabrzu, a jedna w Tarnopolu, natomiast jedna osoba będzie studiować stomatologię na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu. Trzy osoby podejmą studia farmaceutyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim. Dwóch absolwentów będzie studiować  weterynarię na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, jeden rolnictwo, jeden inżynierię źródeł odnawialnych, dwóch chemię medyczną na Uniwersytecie Wrocławskim, dwóch chemię nowoczesnych materiałów na Uniwersytecie Opolskim, jeden technologię chemiczną na Politechnice Wrocławskiej, inny zaś chemię analityczną i przemysłową, również we Wrocławiu. Jeden z uczniów dostał się na studia geodezyjne i kartograficzne na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, dwóch na architekturę na tamtejszej politechnice, a jeden na architekturę do PWSZ w Nysie. Trzy osoby będą studiować na AGH w Krakowie na kierunkach – automatyka i robotyka, fizyka techniczna oraz informatyka stosowana. Ponadto, inni uczniowie wybrali: matematykę, mechatronikę, logistykę inżynierską, inżynierię bezpieczeństwa, inżynierię. Trzech naszych absolwentów będzie studiowało prawo, jeden prawo własności intelektualnej i nowych mediów na Uniwersytecie Jagiellońskim i również jeden – prawo w biznesie. Kilku byłych uczniów wybrało kierunki związane z nauką języka obcego: germanistykę, filologię angielską, filologię angielską tłumaczeniową z językiem chińskim, filologię klasyczną i kulturę śródziemnomorską, lingwistykę dla biznesu, ukrainistykę, ukrainistykę z anglistyką. Jedna z abiturientek dostała się na wydział teatru tańca w Bytomiu (filia Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie), a abiturient na aktorstwo. Pozostałymi kierunkami, na które się dostali nasi absolwenci, są: bezpieczeństwo narodowe, ekonomia, język biznesu, zarządzanie, informatyka, psychologia, pedagogika, filologia polska, budownictwo, zarządzanie BHP, wychowanie fizyczne, rehabilitacja, fizjoterapia, ochrona środowiska, turystyka i rekreacja. Jeden z uczniów wybrał służbę w Straży Granicznej. Kilka osób wybrało szkoły policealne.

     Jak widać, nauka w liceum daje naszym absolwentom różne możliwości wyboru przyszłej kariery zawodowej. Powyższe informacje napełniają nas na przyszłość optymizmem i mobilizują do dalszej, intensywnej pracy.

Red. ZSO