Wersja dla słabowidzących Brązowa Szkoła 2015 Certyfikat Wiarygodna Szkoła
Menu

Bezpieczna szkoła

11 września br. w naszej szkole dzięki współpracy z Izbą Administracji Skarbowej w Opolu funkcjonariusz służby celno-skarbowej przeprowadził szkolenie z zakresu zagrożeń związanych z zażywaniem substancji psychoaktywnych czyli narkotyków i dopalaczy. Program został zrealizowany w ramach „Bezpieczna szkoła. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów” oraz Akademii Cła i Akcyzy prowadzonej przez Izbę Administracji Skarbowej w Opolu.

W prelekcji obejmującej trzy godziny lekcyjne uczestniczyło niemal 250 uczniów klas pierwszych, drugich i trzecich naszej szkoły wraz z gronem pedagogicznym.

Młodzieży przybliżono zadania, jakie pełni Krajowa Administracja Skarbowa oraz jej rolę w zakresie ochrony społeczeństwa i środowiska przed zagrożeniami związanymi m.in. z przywozem towarów niebezpiecznych czy szkodliwych.

W trakcie spotkania poruszone zostały problemy związane z narkotykami i dopalaczami. Dzięki szkoleniu podniesiona została wśród naszej młodzieży świadomość prawna związana z narkomanią oraz poszerzona wiedza na temat niebezpiecznych konsekwencji zażywania substancji szkodliwych.   

Nasza młodzież aktywnie uczestniczyła w szkoleniu poprzez kierowane do prowadzącego pytania oraz udzielane odpowiedzi.

Przeprowadzone szkolenie dowodzi, że młodzież naszej szkoły jest zainteresowana szkoleniami o takiej tematyce, które pomogą w profilaktyce skierowanej na przeciwdziałanie związanej ze współczesnymi zagrożeniami obecnymi wokół nas.  

   Julita Stebnicka

SC.jpeg