Wersja dla słabowidzących Brązowa Szkoła 2015 Certyfikat Wiarygodna Szkoła
Menu

Ważna Informacja - Uwaga Rodzice!!!

 Dyrektor Zespołu Szkól Ogólnokształcących w Głubczycach informuje, że w związku z niespełnieniem żądań będących przedmiotem sporu zbiorowego, tj: żądania podwyższenia wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli, wychowawców, innych pracowników pedagogicznych i pracowników niebędących nauczycielami w kierowanej przeze mnie placówce, dnia 08.04.2019 roku (najbliższy poniedziałek) rozpoczęta zostanie akcja strajkowa.

Dodatkowo przypominam, że zgodnie z przepisami zaistnienie okoliczności uzasadniających konieczność sprawowania przez pracownika osobistej opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 8 z powodu nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza, jest usprawiedliwioną nieobecnością pracownika w pracy. Stanowi tak § 3 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 15 maja 1996 roku w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1632). Dowodem usprawiedliwiającym nieobecność w pracy z tego powodu jest oświadczenie pracownika.

W imieniu pracowników Zespołu Szkól Ogólnokształcących w Głubczycach proszę Rodziców o zrozumienie i zsolidaryzowanie się z wszystkimi podejmującymi strajk.

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących

w Głubczycach