Wersja dla słabowidzących Brązowa Szkoła 2015 Certyfikat Wiarygodna Szkoła
Menu

IV Licealne Sympozjum Historyczne - 100-lecie Powstań Śląskich 1919-1920-1921

W sierpniu tego roku upłynęło 100 lat od wybuchu I powstania śląskiego, dlatego rok 2019 został ogłoszony rokiem obchodów stulecia powstań śląskich. Wprawdzie żadne z trzech powstań nie objęło swoim zasięgiem powiatu głubczyckiego, lecz został on włączony do obszaru plebiscytowego. Górny Śląsk od wieków pozostawał poza granicami Polski, lecz duża część jego mieszkańców mówiła po polsku i czuła się Polakami. W XIX w. nastąpiło odrodzenie narodowe na tym obszarze, m. in. dzięki takim działaczom jak Józef Lompa. Karol Miarka, ks. Norbert Bończyk, ks. Emil Szramek czy Juliusz Ligoń. Wyznaczony na 20 marca 1921 r. plebiscyt, miał rozstrzygnąć o przynależności tego obszaru do Polski lub Niemiec. Wygrali go Niemcy (59,6 procent), lecz III powstanie śląskie, które wybuchło w nocy z 2/3 maja 1921 r., pokazało desperację i żywotność polskich Górnoślązaków i doprowadziło do podziału obszaru plebiscytowego. Polska otrzymała jego 29 procent z większością kopalń i hut.

slask10.jpeg

     Dnia 3 grudnia 2019 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Głubczycach odbyło się IV Licealne Sympozjum Historyczne poświęcone wspomnianej rocznicy, poprzedzone wystawą zorganizowaną przez Katarzynę Maler wspólnie z Miejsko – Gminną Biblioteką Publiczną w Głubczycach oraz wystawą prac wykonanych przez klasy drugie w ramach przedmiotu historia i społeczeństwo. Sympozjum zostało zorganizowane przez nauczycielki historii: Stanisławę Wiciak, Katarzynę Jasińską – Kaliwodę oraz Katarzynę Maler. Na wstępie, dyrektor Krzysztof Tokarz powitał gości, wśród których byli: starosta głubczycki Piotr Soczyński, wicestarosta Anita Juchno, kierownik Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego Tomasz Seń, przewodniczący Rady Miejskiej Kazimierz Naumczyk, dyrektor Powiatowego Muzeum Ziemi Głubczyckiej Barbara Piechaczek, kierownik Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej Jolanta Górak, prezes Stowarzyszenia Miłośników Muzeum i Ziemi Głubczyckiej Piotr Kopczyk oraz przedstawiciele mediów lokalnych: Jan Wac i Marian Pospiszel. Sympozjum poprowadziła Stanisława Wiciak.

slask1.jpeg

slask2.jpeg

slask7.jpeg

     Pierwszym punktem programu było ogłoszenie wyników konkursu szkolnego na najlepszą prezentację multimedialną o powstaniach śląskich, który wygrali uczniowie z klasy I c – Dominik Skibiński i Łukasz Biernacki. Uczniowie ci, po wręczeniu nagród książkowych, przedstawili swoje dzieło.

slask3.jpeg

Po nich wystąpił z wykładem o powiecie głubczyckim w okresie plebiscytowym maturzysta Jan Skoumal, podpierając swój wykład danymi liczbowymi i fotografiami Głubczyc z lat 1920 – 1921. Również Jan otrzymał cenną nagrodę książkową, za reprezentowanie szkoły i zajęcie II miejsca w ogólnopolskim konkursie pt. „Mistrzowie – patrioci”. Fundatorem wspomnianych nagród był pasjonat historii, wspierający od wielu lat naszą szkołę, Stanisław Tomczak. Kolejnymi prelegentami byli ponownie Łukasz Biernacki i Dominik Skibiński, a temat ich wykładu dotyczył powstań śląskich w sztuce, literaturze i muzyce. Uczniowie ci przedstawili m.in. znane pomniki powstańców, dzieła malarskie, numizmaty, obrazy i utwory muzyczne, m.in. zespołów: 2+1, Dżem, Oberschlesien.

slask5.jpeg

     Ostatnią prelegentką była nauczycielka historii, wiedzy o społeczeństwie i łaciny w II LO w Kędzierzynie – Koźlu – Jadwiga Kosalla, która przez 18 lat pracowała w głubczyckim liceum. W interesujący sposób przedstawiła ona bitwę o Kędzierzyn, podając również informacje na temat organizacji i uzbrojenia sił powstańczych w 1921 r.

slask8.jpeg

     Podczas sympozjum nie zabrakło muzyki. „Pieśń zawsze wiernie towarzyszyła ludowi śląskiemu, również powstańcom śląskim […] Śpiewają o nich także kolejne pokolenia Ślązaków”, powiedziała Stanisława Wiciak. Wykonane zostały następujące utwory: Rota Górnośląska (śpiew - Paulina Kaliwoda, Grażyna Galara, Ewa Kozłowska, Wiktor Cichobłaziński, Daniel Stawarz i Katarzyna Jasińska – Kaliwoda); „Powstaniec” zespołu „Oberschlesien” (Emilia Kiszczyk – śpiew, Daniel Stawarz – gitara elektryczna), „Orzeł” (Karolina Zinko – śpiew, Natalia Ganczarska – fortepian), „Ojczyzna” autorstwa ks. Stefana Ceberka (śpiew – Paulina Kaliwoda).

slask4.jpeg

slask6.jpeg

P1020360 (2).jpeg

slask12.jpeg

slask9.jpeg

    IV Licealne Sympozjum Historyczne przeszło do historii. Pokazało ono, że w głubczyckim liceum zawsze pamięta się o ważnych rocznicach historycznych i wychowaniu młodzieży w duchu patriotycznym. Już rozpoczęły się rozmowy na temat kolejnej, jubileuszowej jego edycji i padły propozycje nazwisk wykładowców.

 

 Katarzyna Maler