Wersja dla słabowidzących Brązowa Szkoła 2015 Certyfikat Wiarygodna Szkoła
Menu

Konkurs Mickiwiczowski 2019/2020

Konkurs Mickiewiczowski jest tradycją szkoły od lat 70-tych . Ma on trwałe miejsce w naszym Liceum Ogólnokształcącym w Głubczycach im. Adama Mickiewicza.

       Dla niewtajemniczonych osób: konkurs organizowany jest na cześć poety-patrioty ,a zarazem patrona szkoły- Adama Mickiewicza. Podzielony jest na pięć konkurencji: poezję śpiewaną, test wiedzy na temat epopei -,,Pana Tadeusza”, inscenizację i kronikę klasową z przebiegu przygotowań do konkursu oraz po raz pierwszy w tym roku ,,Kartka z komiksu do ,,Pana Tadeusza”. Niewątpliwie stanowi on niebywałą okazję do zdrowej rywalizacji między uczniami drugich klas. Co więcej ,stanowi ciekawy sposób na oderwanie się od nauki. Podczas prób pozwala odkryć uczniom ich własne zdolności ,umiejętności, a czasami także słabości. W dodatku pozwala  nam – młodym ludziom, zapoznać się z utworami poety-Polaka. Usłyszeliśmy pełną ekspresji i różnorodności  poezję śpiewaną, w której zagościły różne gatunki i interpretacje muzyczne. Żywe i emocjonalne inscenizacje teatralne dawały możliwość ekspresji duszom artystycznym , w  których kreatywność, pomysł, scenografia, muzyka, obraz, ruch, a przede wszystkim słowa odgrywały główną rolę.

Test wiedzy był nie tylko z treści znanej lektury, ale także wiedzy historycznej na temat obyczajowości i tradycji w dawnych czasach Litwy, Polski.

A na zakończenie za pomocą źródła pisanego-kronik klasowych- i talentu osób uzdolnionych plastycznie ,zostały ukazane etapy intensywnych przygotowań do finałów pięciu konkurencji konkursu. Komiksy przygotowane były dowodem na ich niebywały talet plastyczny.

Ostateczne wyniki:

I miejsce kl.IIA

II miejsce kl.IIB

III miejsce kl.IID

IVmiejsce kl.IIC

Cóż, należy podkreślić, że Konkurs Mickiewiczowski był, jest i powinien być nadal organizowany w naszej społeczności szkolnej. Był on okazją do wytworzenia na kilka dni miłego i jakże odmiennego klimatu, oderwanego od codzienności szkolnej.

               Uczestniczka konkursu