Wersja dla słabowidzących Brązowa Szkoła 2015 Certyfikat Wiarygodna Szkoła
Menu

Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice/Opiekunowie

 

           Działania związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu  się koronawirusa w Polsce spowodowały sytuację, w której polska szkoła ma nauczać i edukować zdalnie.

Sytuacja ta jest dla wszystkich  nas nowa i wymaga zrozumienia, szacunku i cierpliwości. Żadna polska szkoła nie jest gotowa w 100 % na e-learning, wszyscy musimy się tego nauczyć i wdrożyć w życie.

           Poniżej przedstawiam ogólne procedury zdalnego nauczania. Jeżeli będą się pojawiać wątpliwości oraz pytania, proszę aby kierować je bezpośrednio do wychowawców, jak również nauczycieli uczących poszczególnych przedmiotów.

 

          Począwszy od dnia 25.03.2020 r. (środa)  pracujemy zgodnie z aktualnym planem lekcji , co nie oznacza, że przez całe 45min lekcji wszyscy uczniowie będą musieli siedzieć przed ekranem monitora. Formę pracy przekażą wszyscy nauczyciele uczący w swoich klasach.

Liczę na Wasze wsparcie i wyrozumiałość  w tym trudnym dla nas wszystkich czasie. Czekam na spotkanie z Wami w naszej szkole.

Życzę Wszystkim dużo zdrowia i spokoju.

 

Ogólne procedury zdalnej pracy z uczniem w dniach 25.03.2020 do 10.04.2020 r. Zespole Szkół Ogólnokształcących im  Adama Mickiewicza w Głubczycach
    
1. Formy komunikacji:
- wysyłanie ze skrzynki służbowej wiadomości e-mail do uczniów;
- wysyłanie materiałów na grupy utworzone przez uczniów i nauczycieli;
- korzystanie z portali społecznościowych 
- internetowe platformy edukacyjne (webex.meetings, Microsoft Teams itp.);
- linki do materiałów uzupełniających;
- spotkania na Skype Messenger, WhatsApp
2. Metody pracy z uczniem – samodzielna praca uczniów w domu, czytanie zadanych tekstów, wykonywanie ćwiczeń i poleceń, oglądanie ekranizacji lektur, spektakli teatralnych, sporządzanie notatek, karty pracy, wypełnianie arkuszy maturalnych przez maturzystów, quizy, referaty z zakresu edukacji zdrowotnej
3. Częstotliwość wysyłania materiałów w tygodniu w zależności od liczby godzin danego przedmiotu.
4. Weryfikacja przesłanych informacji zwrotnych – raz w tygodniu.
5. Ocenianie przesłanych przez uczniów zadań.
6. Zapis tematów w dzienniku elektronicznym – raz dziennie, bez oznaczania frekwencji.

7. Informowanie ucznia i rodzica o wynikach pracy ucznia przez dziennik elektroniczny

8. Zapewnienie każdemu uczniowi i rodzicowi możliwość konsultacji, ustalając formę i termin tych konsultacji.


    W okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych w szkole prowadzimy kontrolę części prac uczniów, natomiast po przywróceniu normalnej pracy szkoły nauczyciele dokonają weryfikacji całościowej oceny pracy ucznia.

Procedura wchodzi w życie z dniem 25.03.2020 r.

Dyrektor ZSO Głubczyce
Krzysztof Tokarz