Wersja dla słabowidzących Brązowa Szkoła 2015 Certyfikat Wiarygodna Szkoła
Menu

Akcja "Szczepmy się"

Konferencja  zaplanowana jest na dzień 22.06.2021 r. o godz. 17.00.  Odbędzie się  z udziałem przedstawicieli Podmiotu leczniczego. Adresowana jest do rodziców uczniów szkół podstawowych (w związku z włączeniem grupy nastolatków w wieku 12+ do programu szczepień) i ponadpodstawowych na temat programu szczepień nastolatków.

 

link https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Y2I2ODFmMWItZTczOS00ZWZhLWExNjMtOWQ3OGMxYWU1MWVl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2215c96fbb-a7d3-4d5f-9f38-67ccbedad6ba%22%2c%22Oid%22%3a%2247a4b337-f8d4-47d8-835c-b90c5d25d58c%22%7d