Wersja dla słabowidzących Brązowa Szkoła 2015 Certyfikat Wiarygodna Szkoła
Menu

Maturzysto!!! - Przeczytaj - Ważne !!!

Poniżej zamieszczono informacje dotyczące ważnych terminów dla uczniów klas maturalnych oraz dokumenty, które można złożyć do Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej:

- Odwołanie od wyniku weryfikacji sumy punktów z części pisemnej

oraz

Oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym