Wersja dla słabowidzących Brązowa Szkoła 2015 Certyfikat Wiarygodna Szkoła
Menu

Konkurs poprawnej polszczyzny

… należy upowszechniać wzory dobrej polszczyzny

 i wskazywać na niewłaściwe sposoby mówienia i pisania po polsku,

 gdyż język jest wartością i trzeba o niego dbać.

 Andrzej Markowski

 

Regulamin szkolnego  KONKURSU POPRAWNEJ POLSZCZYZNY


ORGANIZATOR

Biblioteka szkolna Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Głubczycach.

UCZESTNICY

Uczniowie ZSO w Głubczycach, których do konkursu zgłaszają nauczyciele języka  polskiego.

CELE KONKURSU

 1. Poszerzenie i pogłębienie świadomości językowej uczniów.
 2. Popularyzowanie poprawnej polszczyzny.
 3. Rozwijanie  zainteresowań i wspieranie uzdolnień językowych uczniów.
 4. Kształtowanie umiejętności zastosowania w praktyce posiadanej wiedzy.

ZAKRES WIEDZY

 1. Wymagania konkursowe zgodne z podstawą programową języka polskiego.
 2. Słowotwórstwo, składnia, fleksja, frazeologia i leksyka.
 3. Zasady ortografii i interpunkcji.

ZASADY ORGANIZACYJNE

 1. Konkurs  jest jednoetapowy.
 2. Polega na indywidualnym rozwiązaniu testu językowego.
 3. Konkurs odbędzie się 10 marca 2022 r. od godziny 9.45 do 10.45 w sali nr 21.
 4. Prace oceniać będzie komisja powołana przez organizatora.
 5. Wyniki konkursu zostaną opublikowane 9 marca 2022 r. na stronie internetowej szkoły oraz mediach społecznościowych - Facebook.

NAGRODY

I miejsce  -  pióro, książka i celująca ocena cząstkowa z języka polskiego.

II miejsce  -  książka, celująca ocena cząstkowa z języka polskiego.

III miejsce  -  książka i bardzo dobra ocena cząstkowa  z języka polskiego.
 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej ZSO w  Głubczycach.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu konkursu w razie okoliczności od niego niezależnych.
 3. Przystąpienie uczestnika do konkursu jest równoznaczne z akceptacją treści regulaminu.
 4. Sprawy sporne związane z konkursem rozstrzyga organizator.
 5. Dodatkowych informacji udziela pani Maria Oleksiejuk - nauczyciel bibliotekarz.

Uwaga!!!
W bibliotece czekają  książki doradców językowych, które podpowiedzą  jak nie zbłądzić w zawiłościach polszczyzny. Zachęcam do lektury.