Wersja dla słabowidzących Brązowa Szkoła 2015 Certyfikat Wiarygodna Szkoła
Menu

Załącznik 2 IV

PROTOKÓŁ ELIMINACJI SZKOLNYCH

 Powiatowego Konkursu Historycznego

Historia Polski – Od Mieszka I do Kazimierza Wielkiego.

 


 

  • Protokół należy przesłać:

- drogą elektroniczną (skan lub zdjęcie) na adres e-mail: , stwic@wp.pl

oraz

- listownie na adres: ZSO Głubczyce, ul. Kochanowskiego 22, 48-100 Głubczyce

  • Ostateczny termin przesłania protokołu mija 30 listopada 2022 r.

 

 

 

Szkolna Komisja Konkursowa                                                          ………………………..…………

                                                                                                          miejscowość, data                                 

 (pieczęć szkoły)        

                                                                 

Nazwa szkoły, kod pocztowy:

 

 

 

Liczba uczniów rozwiązujących test kwalifikacyjny:

 

 

liczba uczniów                      klasa

Zwycięzcy elimanacji szkolnych

 

 

 

 

 

 

Imię i nazwisko                            klasa                                                   liczba punktów

Nauczyciel przygotowujący do konkursu

 

 

imię i nazwisko                    przedmiot nauczania

 

1.

 

2.

 

3.

 

......................................................                                            …………………………………………

(podpis Szkolnej Komisji Konkursowej)                                                              (podpis i pieczęć dyrektora szkoły)