Wersja dla słabowidzących Brązowa Szkoła 2015 Certyfikat Wiarygodna Szkoła
Menu

Prof. Jadwiga Czepierga (1932-2023)

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o tym, że w dniu 22 marca zmarła nasza emerytowana, długoletnia nauczycielka prof. Jadwiga Czepierga.

Pani Profesor urodziła się 16 września 1932 r. w Stanisławowie na Kresach Wschodnich, gdzie w 1941 r. rozpoczęła naukę w szkole powszechnej. Po przymusowym przesiedleniu po II wojnie światowej, wraz z rodziną osiedliła się w Głubczycach, gdzie ukończyła naukę w szkole podstawowej. W 1948 r. rozpoczęła edukację w Państwowym Liceum Pedagogicznym w Raciborzu i tam zdała maturę. W latach 1952-1968 pracowała w Szkole Podstawowej nr 1 w Głubczycach. W 1962 r. rozpoczęła studia w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie na wydziale geograficzno – biologicznym (specjalność – geografia), które ukończyła w 1967 r. W 1968 r. podjęła pracę w Liceum Ogólnokształcącym w Głubczycach jako nauczycielka geografii.

W 1973 r. otrzymała od Kuratora Oświaty w Opolu tytuł Profesora Szkoły Średniej. W 1974 r. została odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi, natomiast w 1975 r. otrzymała Nagrodę stopnia trzeciego Ministerstwa Oświaty i Wychowania. Ponadto dwukrotnie, w 1982 i 1985 r., otrzymała Nagrodę Inspektora Oświaty i Wychowania w Głubczycach.

W 1985 r. przeszła na emeryturę i do 1992 r. pracowała jeszcze na części etatu w Liceum Ogólnokształcącym.

Pozostaje w naszej pamięci, gdyż na trwałe wpisała się w historię naszej szkoły. Przekazujemy wyrazy współczucia najbliższej rodzinie.

 

Społeczność Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Głubczycach.