Wersja dla słabowidzących Brązowa Szkoła 2015 Certyfikat Wiarygodna Szkoła
Menu

Projekt Ekologiczny -"pomagamy owadom w znalezieniu domu"

Uczniowie kl.Ic o profilu biologiczno-chemicznym ZSO w Głubczycach przygotowali                                  

              PROJEKT EKOLOGICZNY: 

       ,,Pomagamy owadom w znalezieniu domu” 

                       

 Szkolny projekt ekologiczny w roku szkolnym 2022/2023 ma następujące cele: 

- zagospodarowanie terenu przy hali sportowej , postawienie 5 domków dla owadów i ogrodzenie terenu płotem , posianie łąki kwietnej 

 - włączenie szkoły w powszechną edukację dotyczącą zasad i korzyści 
wynikających z tworzenia łąk kwietnych i  budowania domków dla owadów, 

- zdobywaniu i poszerzaniu wiedzy  przez uczniów z zakresu edukacji ekologicznej, 

- nauka ekologicznego życia w środowisku ,domu, 

- poszerzenie świadomości ekologicznej społeczności lokalnej, a szczególnie dotyczącej tworzenia naturalnych środowisk dla owadów i pożytek z tego wynikający, 

-zapoznanie ze skutkami niewłaściwego gospodarowania człowieka na Ziemi, zdobycie wiedzy na temat znaczenia owadów w naszym życiu, 

- społeczna praca uczniów na rzecz szkoły i środowiska głubczyckiego, 

- włączenie rodziców do współpracy ze szkołą. 

 

Projekt składał się z następujących etapów: 

1.Opracowanie projektu i pozyskanie funduszy ze Starostwa Powiatowego w Głubczycach. 

2. Zakup materiałów przez pracowników obsługi szkoły : p.Jacka Stanek, Damiana Mojzyk. 

3. Przygotowanie ziemi ,by zasiać nasiona łąki kwietnej przez pana Buczka- radnego 

4.Postawienie domków i płotka zabezpieczającego teren. 

5.Zorganizowanie apelu dla uczniów kl.I i zapoznanie z projektem oraz przekazanie informacji na temat roli łąk kwietnych i pszczół samotnic w tworzeniu ekosystemu.  

 

                 

Dlaczego warto tworzyć łąki kwietne? 

1.Przyczynia się do bioróżnorodności biologicznej i całego ekosystemu 

2.Daje pożywienie i schronienie dla pożytecznej entomofauny: pszczół ,samotnic ,motyli, trzmieli. Dzięki łące te gatunki łatwiej się odnajdują w warunkach miasta ze względu na naturalną odporność na warunki suszy. 

3.Akumuluje zanieczyszczenia, jonizuje powietrze, działa antybakteryjnie i grzybobójczo. 

4.Gromadzi dużą ilość wody. 

5.Umożliwia odprowadzenie większej ilości wody podczas burzy. 

6.Łąka działa skuteczniej niż trawnik na nasz ekosystem.