Wersja dla słabowidzących Brązowa Szkoła 2015 Certyfikat Wiarygodna Szkoła
Menu

"Najlepsze do przeczytania..." Konkurs

Do konkursu można przystąpić w jednej z dwóch kategorii:

 • napisania recenzji ulubionej książki lub
 • krótkiego zareklamowanie książki w formie booktalkingu, czyli mówionej recenzji książki, Nie jest to streszczenie, ani recenzja, ale raczej przedstawienie bohaterów, fabuły czy też kilku scen z książki, w taki sposób, by zachęcić słuchaczy do jej przeczytania. Podczas krótkiej - trwającej 1-3 minuty - prezentacji można wykorzystać różne metody i sposoby jej przedstawienia: rekwizyty, prezentację multimedialną, podkład muzyczny, przebranie, odczytywanie fragmentów czy ekspresję ruchową.

Wykonanie zadania  zależy tylko od waszej wyobraźni!

Na prace konkursowe czekamy do 13 czerwca 2024 r.

Prace wysyłajcie na adres: temacie e-maila wpiszcie: Konkurs - Najlepsze… do czytania lub przenieście je do biblioteki szkolnej. Możecie nagrać waszą wypowiedź w bibliotece liceum.

W konkursie można wziąć udział indywidualnie albo namówić do niego kolegę lub koleżankę.

Zapoznaj się z regulaminem, podejmij decyzję, weź udział i wygraj nagrody!  

REGULAMIN KONKURSU „NAJLEPSZE… DO PRZECZYTANIA”

Organizator: Biblioteka szkolna Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza w Głubczycach

Uczestnicy: uczniowie wszystkich klas

Cele konkursu:
• propagowanie idei czytania,
• promocja czytelnictwa literatury pięknej wśród młodzieży,
• pobudzenie wyobraźni, kreatywności i aktywności twórczej uczniów,
• kształtowanie umiejętności wyrażania refleksji i opinii o dziele literackim,
• poznanie upodobań literackich młodych ludzi,
• rozbudzanie zainteresowań czytelniczych,
• promocja książek,
• rozwijanie wrażliwości na słowo pisane;

Termin złożenia prac u organizatora do 13.06.2024 r.

Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników 18.06.2024 r.

Warunki uczestnictwa:
• Konkurs przeznaczony jest dla uczniów  LO. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu przez uczestnika.
• Zadaniem uczestników konkursu jest napisanie recenzji książki lub nagrania wypowiedzi zachęcającej do jej przeczytania.


Recenzja :

 • Powinna posiadać jednego autora i być przez niego napisana samodzielnie. Organizator nie bierze odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich przez uczestników konkursu.
  - Każdy uczestnik składa tylko 1 niepublikowaną i nienagradzaną nigdzie wcześniej recenzję.
  - Prace powinny napisane na komputerze i opisane według wzoru: hasło konkursu „Najlepsze… do przeczytania", imię i nazwisko uczestnika konkursu, klasa, a także tytuł i autor recenzowanej książki.
  - Prace do 2 stron A-4.
  - Recenzje należy wysłać mailem na adres mailowy biblioteki szkolnej.
 • Prace konkursowe nie będą zwracane.
  -  Przy ocenie prac jury będzie brało pod uwagę: kompozycję, poprawność językową, ortograficzną i interpunkcyjną, kulturę słowa, ogólny wyraz artystyczny, wartość merytoryczną recenzji oraz jej przydatność dla innych czytelników, pomysłowość, kreatywność.

 

Booktalking , czyli mówiona recenzja książki:

- Zadaniem uczestnika lub uczestników konkursu jest nagranie filmu, który zawiera ustną prezentację dowolnej książki

- Wypowiedź nie może przekroczyć 3 minut.

- Wysoko oceniana będzie oryginalna forma prezentacji (podkład muzyczny, przebranie), budowanie napięcia i tworzenie odpowiedniej atmosfery, niedopowiedzenia a przede wszystkim przekazanie emocji.

- Gotowy film powinien być przesłany nie później niż 13 czerwca na adres mailowy:

- Przesłany film, powinien być opisany imieniem i nazwiskiem .

•  Prace konkursowe nie będą zwracane.
•  Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły oraz prace pisemne w prasie lokalnej.

• Prace oceniać będzie jury powołane przez organizatora, które wybierze 3 zwycięzców w każdej kategorii.

•Nagroda główna – bon na zakup książek. Pozostałe miejsca będą nagrodzone upominkami.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!!!

 mgr Maria Oleksiejuk i nauczyciele języka polskiego ZSO